FKN

ENGLESKI JEZIK 2

 

Poštovani studenti,

Približava nam se junski rok. Stoga vam šaljem instrukcije kako da se pripremite za ispit. Ispit će biti u pismenoj formi. Neće biti usmenog . Pismeni ispit nosi do 100 bodova.

Test će imati 30 pitanja, kao sto ste već navikli putem kolokvijuma. Pitanja će biti i otvorenog i zatvorenog tipa, odnosno negde ćete morati dopunjavati rečenice, a negde birati ponuđene odgovore. Neće biti negativnih bodova. Testiraće se gradivo, tj. gramatika i vokabular iz sledećih nastavnih jedinica: Unit 7 (bez lekcije D), Unit 8 (bez lekcije D), Unit 9( ceo), Unit 10 (bez lekcije D), Unit 11 (bez lekcije D) i Unit 12 (ceo).

Što se vokabulara tiče, treba da pročitate sve tekstove iz pomenutih lekcija, i da naučite nepoznate reči i fraze; zatim da naučite: fraze (str. 54, vežba 1), građenje reči sa prefiksima i sufiksima (str. 67, vežba 6,7), reči u vezi sa zdravljem (str. 71, vežba 6,7, str. 76, vežba 1, str. 77, vežba 7), kolokacije (str. 72, vežba 2), fraze (str. 78, vežba 1), frayalni glagoli )str. 82, vežba 3), kolokacije vezane za posao (str. 86, vežba 1, str. 88, vežba 1)neformalne fraze (str. 94, vežba 1), fraze sa ‘get’ (str. 96, vežba 1), građenje reči (str. 99, vežba 5).

Iz gramatike mogu biti testirane sledeće oblasti: kondicionalne rečenice 2. tipa (str.57, vežba 3,5), pasiv ( str. 63, vežba 4,7,8), neupravni govor (str. 87, vežba 6,8, str. 88 i 89, vežba 4, 6,8,9), želje vezane za sadašnjost (str. 94 i 95, vežba 3,4,5,6)

To bi bilo sve Knjiga je Face to face, Intermediate, Cambridge.