FKN

ENGLESKI JEZIK 4 (2B GEF)

 

Poštovani studenti,

Približava nam se junski rok. Stoga vam šaljem instrukcije kako da se pripremite za ispit. Ispit će biti u pismenoj formi. Neće biti usmenog . Pismeni ispit nosi do 100 bodova.

Test će imati 30 pitanja, kao sto ste već navikli putem kolokvijuma. Pitanja će biti i otvorenog i zatvorenog tipa, odnosno negde ćete morati dopunjavati rečenice, a negde birati ponuđene odgovore. Neće biti negativnih bodova. Testiraće se gradivo, tj. gramatika i vokabular iz sledećih nastavnih jedinica: Unit 7 (bez lekcije D), Unit 8 (bez lekcije D), Unit 9( bez lekcije D), Unit 10 (bez lekcije D), Unit 11 (bez lekcije D) i Unit 12 (samo lekcija C).

Što se vokabulara tiče, treba da pročitate sve tekstove iz pomenutih lekcija, i da naučite nepoznate reči i fraze; zatim da naučite: građenje reči (str. 59, vežba 6), fraze u vezi sa novcem (str. 64, vežba 1), frazalni glagoli (str. 66, vežba 1), sinonimi (str. 68, vežba 3), reči vezane za film (str. 72, vežba 1), kolokacije (str. 80, vežba 1), kolokacije vezane za posao ‘work collocations’ (str. 88, vežba 1), ‘business collocation’ (str. 90, vežba 1), idiomi (str. 101, vežba 3).

Iz gramatike mogu biti testirane sledeće oblasti: Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous (str. 59, vežba 3,4), želje koje se odnose na sadašnjost i prošlost (str. 64 vežba 5 i str. 67, vežba 5), pasivi (str. 72, vežba 4, 5, 6), pasivi have-get something done (str. 81, vežba 4,6,7), neupravni govor (str. 91, vežba 4,5,6, str. 93, vežba 4).

To bi bilo sve. Knjiga je Face to face, Upper-Intermediate, Cambridge.