Pozivaju se studenti da, u saradnji sa nastavnicima, tokom naredne nedelje (od 29.6. do 4.7.2020. godine), u terminima za konsultacije nastavnika, dovrše sve administrativne aktivnosti koje su obavljane u letnjem semestru (pregled i ocena seminarskih radova, upis ostvarenih bodova, ocena, konsultacije za naredne ispite i slično), kako bismo se pripremili za organizovanje i realizaciju julskog ispitnog roka i dalje aktivnosti.