U ponedeljak, 29. juna, u najvećem amfiteatru zdanja Megatrenda na Novom Beogradu, svečano su uručene diplome svršenim studentima FPS-a, FKM-a, FCV-a i Pravnog fakulteta. Svečanost je počela intoniranjem akademske himne „Gaudeamus igitur“, a potom se diplomcima obratio prof. dr Mihajlo Rabrenović, zamenik rektora.

Prof. Rabrenović je na početku preneo pozdrave rektora, prof. dr Miće Jovanovića, koji je bio službeno odsutan. „Ovo je prazničan dan za sve nas, kako za vas koji primate diplome, tako i za nas, vaše nastavnike“, kazao je prof. Rabrenović, pozvavši svršene diplomce da nastave obrazovanje na nekom od fakulteta Megatrendove akademske porodice, a u svakom slučaju da kao članovi Alumni – kluba ostanu na vezi sa svojom školom. „Podsećam da ulazite u svet koji je nešto drukčiji od vremena kad ste pristupili Megatrendu, i da se usložnjavaju uslovi života i rada, ali verujem da ćete – oslanjajući se na znanja koja ste ovde stekli, i na brojne časove praktične nastave – moći da uspešno savladate sva iskušenja“, rekao je na kraju prof. Rabrenović.

Diploma je najpre uručena Borisu Bubalu, najboljem studentu ove generacije. Kolega Bubalo je na FCV-u diplomirao s prosečnom ocenom 9,72. Njemu je diplomu uručio prof. dr Milivoje Pavlović, prorektor.

Zahvaljujući na zasluženom priznanju, Boris Bubalo je spomenuo brojne prednosti studiranja na Megatrendu, počev od modernih nastavnih programa, preko savremenih učionica i kabineta, do kompetentnih profesora i dobre akademske klime na Univerzitetu.

Diplome svršenim studentima potom su uručili dekani: prof. dr Vesna Baltezarević, prof. dr Dragan Nikodijević, prof. dr Slobodan Gvozdenović i prof. dr Mihajlo Rabrenović.

Diplome su uručene generaciji koja je završila svoje školovanje 2018. godine.

Uskoro će na sličnu svečanost biti pozvani studenti ostalih naših fakulteta.

Studenti koji su bili sprečeni da dođu na svečanost održanu 29. juna, treba da se javeStudentskoj službi.