Obaveštavaju se studenti viših godina Megatrend univerziteta da je Savet univerziteta doneo odluku da se studentima odobravaju pogodnosti pri plaćanju školarine.

Studenti koji u JULU mesecu izvrše uplatu školarine u celosti za školsku 2020/21 godinu ostvaruju popust od 15% od cene školarine .

Uplata se vrši po prodajnom kursu NBS za devize, na dan uplate.

Skrećemo pažnju studentima da se ovaj popust primenjuje samo za uplate izvršene u JULU mesecu.