Ispitna pitanja po predmetima

Ispitna pitanja po predmetima

Vazduhoplovni jezik 1 Vazduhoplovni jezik 2 Engleski jezik 1 Engleski jezik 2 Fizika Matematika Metodika nastave za instruktore Vazduhoplovna meteorologija 1 Vazduhoplovna meteorologija 2 Vazduhoplovni propisi Verovatnoća i statistika Poznavanje vazduhoplova Mehanika (ispitni zadaci) Inženjerska grafika Avionika Komunikacija u vazduhoplovstvu … Continued
Izrada završnih radova

Izrada završnih radova

Izrada završnih radova na studijama I, II i III stepena Izrada i vodjenje završnih radova na master, specijalističkim i doktorskim studijama Postupak-pripreme-i-odbrane-doktorske-disertacije-1 Postupak-vodjenja-zavrsnog-rada-na-studijama-prvog-stepena Postupak-vodjenja-zavrsnog-rada-na-studijama-drugog-stepena Postupak-za-prijavu-teme-i-odbranu-doktorske-disertacije-po-starom-zakonu Postupak-za-prijavu-teme-i-odbranu-magistarskog-rada Uputstvo-za-izradu-zavrsnog-rada-na-studijama-prvog-stepena   Obrasci koje popunjava referent za poslediplomske studije Izvesta-o-primedbama-sa-uvida-u-doktorsku-disertaciju Izvestaj-o-primedbama-na-master-rad Izvestaj-o-primedbama-sa-uvida-javnosti-u-magistarski-rad Obavestenje-o-odbrani-master-rada Obavestenje-o-uvidu-javnosti-u-master-rad … Continued