Prva godina

Prva godina

Mikroekonomika-FPS-ispitna-pitanja Ekonomika_poslovanja-ispitna_pitanja Poslovni-engleski-jezik-1-Materijal-za-pripremu-ispita Marketing-ispitna-pitanja Makroekonomija-i-Ekonomija-ispitna-pitanja-za-ocenu-6-za-studente-starijih-generacija Makroekonomija-ispitna-pitanja-2016-2017