Marketing

Marketing

Marketing – informacije o predmetu
Mikroekonomika

Mikroekonomika

Mikroekonomika – sve o predmetu i načinu polaganja
Poslovni engleski 1

Poslovni engleski 1

Poslovni engleski 1 (opsti) materijal za pripremu kolokvijuma i ispita Poslovni engleski jezik 1 – Informacije o predmetu Poslovni engleski jezik 1 – Materijal za pripremu ispita      
Uvod u biznis

Uvod u biznis

Informacije o predmetu Uputstvo za izradu seminarskog rada Način polaganja ispita