Marketing

Marketing

Marketing – informacije o predmetu
Mikroekonomika

Mikroekonomika

Mikroekonomika – sve o predmetu i načinu polaganja
Poslovni engleski 2

Poslovni engleski 2

Poslovni engleski 2 (opsti) materijal za pripremu kolokvijuma i ispita Poslovni engleski jezik 2 – Materijal za pripremu ispita Poslovni engleski jezik 2 – Informacije o predmetu