Marketing

Marketing

Marketing – informacije o predmetu
Preduzetništvo

Preduzetništvo

Preduzetništvo – sve o predmetu i nacinu polaganja
Mikroekonomika

Mikroekonomika

Mikroekonomika – sve o predmetu i načinu polaganja