Poslovna etika

Poslovna etika

Poslovna etika – informacije o predmetu
Poslovne komunikacije

Poslovne komunikacije

Poslovne komunikacije –  osnovne informacije o predmetu 2018-19