Interkulturni menadžment

Interkulturni menadžment

UPUTSTVO ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA NACIN POLAGANJA ISPITA ISPITNA PITANJA POLAGANJE PREKO KOLOKVIJUMA
Marketing

Marketing

Marketing – informacije o predmetu