OBAVEŠTENJE – Preventivni zdravstveni pregledi studenata koji su upisali prvu i treću godinu studije

OBAVEŠTENJE – Preventivni zdravstveni pregledi studenata koji su upisali prvu i treću godinu studije

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenta Beograd, Krunska 57 OBAVEŠTENJE studentima prve i treće godine Megatrend univerzitet Preventivni pregledi studenata koji su upisali prvu i treću godinu studije( „Službeni glasnik RS“ br. 8/2017) školska 2018/2019 godine, obavićese: -u zdravstvenoj ambulanti u … Continued
Završni ispit iz Istorije kulture i civilizacije

Završni ispit iz Istorije kulture i civilizacije

Rad studenata ocenjuje se u toku celokupnog procesa izvođenja nastave i na završnom ispitu. 1. model polaganja Kolokvijumi. Posle svake zaokružene tematske oblasti biće održan kolokvijum na kome će se testirati znanje studenata iz date tematske oblasti (1. teorijski deo, … Continued
OSNOVI MENADŽMENTA – I godina

OSNOVI MENADŽMENTA – I godina

OSNOVI MENADŽMENTA: SVE O PREDMETU OM 2018,2019.FKM,FPS Plan i program predmeta, Polaganje ispita preko kolokvijuma, Uputstvo za izradu sem.rada OM, FKM, FPS Način polaganja ispita 2018,2019 UPUTSTVO ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA
Španski jezik 1 – opis ispita (kolokvijuma)

Španski jezik 1 – opis ispita (kolokvijuma)

Ispit iz Španskog jezika se može polagati preko kolokvijuma (najviša ocena je sedam), s tim ukoliko se ne izlazi na usmeni deo ispita  na drugom kolokvijumu se  piše i jedna od  ponuđenih tema (koje se nalaze na sajtu). Ukoliko student … Continued