СПОРТСКО НОВИНАРСТВО

СПОРТСКО НОВИНАРСТВО

Rezultati kolokvijum br 2   BODOVA 1.MARIJANA KOVAČEVIĆ         18 2.ALMENDINA MUŠANOVIĆ  19 3.IVANA MITROVIĆ                  20 4.MARIJA BENČIĆ                       20 5.MLADEN RADENKOVIĆ          19 6.NIKOLA IVANOVIĆ               20 7.JOVANA FLAJMAN                   20 8.KATARINA ĐURIĆ                   20 9.DANIJEL MIJATOVIĆ           18 10.MAŠA IVANOVIĆ               19