OBAVEŠTENJE – Preventivni zdravstveni pregledi studenata koji su upisali prvu i treću godinu studije

OBAVEŠTENJE – Preventivni zdravstveni pregledi studenata koji su upisali prvu i treću godinu studije

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenta Beograd, Krunska 57 OBAVEŠTENJE studentima prve i treće godine Megatrend univerzitet Preventivni pregledi studenata koji su upisali prvu i treću godinu studije( „Službeni glasnik RS“ br. 8/2017) školska 2018/2019 godine, obavićese: -u zdravstvenoj ambulanti u … Continued
POPRAVNI KOLOKVIJUM IZ ENGLESKOG JEZIKA 2

POPRAVNI KOLOKVIJUM IZ ENGLESKOG JEZIKA 2

    Studenti koji nisu polozili Kolokvijum 1 ili Kolokvijum 2 iz Engleskog jezika 2 mogu polagati popravni kolokvijum u petak 8.6. u 9:00, S2.