Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Krivično pravo

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Krivično pravo

1. Nikola Momirovic 200040 7(sedam) 2. Miljana Damjanovic 200047 5(pet) 3. Milojko Solujić A2114 8(osam) 4. Nevena Petrović 200044 5(pet) 5. Aleksa Manić 200114 7(sedam) 6. Marija Toševski 200133 8(osam) 7. Andjela Avramović 200007 7(sedam) 8. Ljiljana Dojiović 200542 8(osam) … Continued