Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Krivično pravo

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Krivično pravo

1. Nikola Momirovic 200040 7(sedam) 2. Miljana Damjanovic 200047 5(pet) 3. Milojko Solujić A2114 8(osam) 4. Nevena Petrović 200044 5(pet) 5. Aleksa Manić 200114 7(sedam) 6. Marija Toševski 200133 8(osam) 7. Andjela Avramović 200007 7(sedam) 8. Ljiljana Dojiović 200542 8(osam) … Continued
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Porodično pravo

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Porodično pravo

Prvi kolokvijum su položili: 1.       Aleksandra Mitić 200020/17, 2.       Luka Stajić 2000’11/17, 3.       Aleksandar Radić 200046, 4.       Stefan Trpeski 200023/17, 5.       Aleksa Manić 200114/17 6.       Miloš Panić 200049/2018, 7.       Vuko Janković 200005/17, 8.       Katarina Stamenković 9.       Lazar Janković 200004/17, 10.   Dijana Paunović 200029/17 11.   Teodora Veselinović 200047/17, 12.   Ljiljana Dojnović 200542/13, 13.   Vladimir … Continued
Obaveštenje i rezultati ispita kod prof. dr Sanje Stanković

Obaveštenje i rezultati ispita kod prof. dr Sanje Stanković

Rezultati ispita avgustovskog ispitnog roka kod prof. dr Sanje Stankovic OBAVEŠTENJE: UPIS OCENA ZA SVE PREDMETE KOD PROF. DR SANJE STANKOVIĆ (GRAĐANSKO I STVARNO PRAVO, PORODIČNO PRAVO, NASLEDNO PRAVO, OBLIGACIONO PRAVO, POSLOVNO PRAVO, MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO, FINANSIJSKO PRAVO, GRAĐANSKO PROCESNO … Continued
Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Krivično pravo

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Krivično pravo

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Krivicno pravo 1. Ksenija Stojanović (200075) Ocena 5 (pet) 2. Vuko Janković (200005) Ocena 8 (osam) 3. Vladimir Abramović (200008) Ocena 7 (sedam) 4. Danijel Stojiljković (200099) Ocena 6 (šest) 5.Miloš Duinić (200057) Ocena 6 … Continued