Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Krivično pravo

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Krivično pravo

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Krivicno pravo 1. Ksenija Stojanović (200075) Ocena 5 (pet) 2. Vuko Janković (200005) Ocena 8 (osam) 3. Vladimir Abramović (200008) Ocena 7 (sedam) 4. Danijel Stojiljković (200099) Ocena 6 (šest) 5.Miloš Duinić (200057) Ocena 6 … Continued