Rezultati trećeg kolokvijuma iz predmeta Krivično procesno pravo

Rezultati trećeg kolokvijuma iz predmeta Krivično procesno pravo

Rezultati su izrazeni u bodovima na osnovu broja tacnih odgovora u testu. 5(pet) i manje bodova nose ocenu 5(pet). 6(sest) bodova nosi ocenu 6(sest). 7-8 bodova ocenu 7(sedam) i 9-10 bodova ocenu 8(osam). 1. Bojan Zlatkov 10 2.Tamara Grbic 10 … Continued