Obavestavaju se studenti 1. godine Aeronautike Fakulteta za civilno
vazduhoplovstvo da ce se
Prvi kolokvijum iz Fizike odrzati 26.11.2019.g. u laboratoriji za fiziku
FCV, sa pocetkom u 11 sati.