Svi studenti 1.godine FCV, koji su u januarskom ispitnom roku prijavili
fiziku, potrebno je da na ispit donesu studentski praktikum, sa sredjenim
rezultatima sa exp.vezbi.