Izrada završnih radova na studijama I, II i III stepena

Izrada i vodjenje završnih radova na master, specijalističkim i doktorskim studijama

Postupak-pripreme-i-odbrane-doktorske-disertacije-1

Postupak-vodjenja-zavrsnog-rada-na-studijama-prvog-stepena

Postupak-vodjenja-zavrsnog-rada-na-studijama-drugog-stepena

Postupak-za-prijavu-teme-i-odbranu-doktorske-disertacije-po-starom-zakonu

Postupak-za-prijavu-teme-i-odbranu-magistarskog-rada

Uputstvo-za-izradu-zavrsnog-rada-na-studijama-prvog-stepena

 

Obrasci koje popunjava referent za poslediplomske studije

Izvesta-o-primedbama-sa-uvida-u-doktorsku-disertaciju

Izvestaj-o-primedbama-na-master-rad

Izvestaj-o-primedbama-sa-uvida-javnosti-u-magistarski-rad

Obavestenje-o-odbrani-master-rada

Obavestenje-o-uvidu-javnosti-u-master-rad

Obavestenje-o-zavrsenoj-izradi-doktorske-disertacije

Obavestenje-o-zavrsenoj-izradi-magistarskog-rada

Odluka-o-odbrani-doktorske-disertacije

Odluka-o-odbrani-magistarskog-rada

Odluka-o-odbrani-master-rada

Spisak-prijavljenih-doktorskih-disertacija-doktorske-studije

Spisak-prijavljenih-doktorskih-disertacija-po-starom-zakonu

Spisak-prijavljenih-magistarskih-radova

Spisak-prijavljenih-master-radova

Uverenje-o-odbranjenoj-doktorskoj-disertaciji

Uverenje-o-odbranjenom-magistarskom-radu

Uverenje-o-odbranjenom-master-radu

 

Obrasci koje popunjavaju kandidati za izradu završnih radova

Obrazac-naslovne-strane-korica

Obrazac-prvog-unutrasnjeg-lista

Predaja-doktorske-disertacije

Predaja-magistarskog-rada

Prijava-teme-za-izradu-doktorske-disertacije

Prijava-teme-za-izradu-magistarskog-rada

Prijava-teme-za-izradu-master-rada

Prijava-teme-za-izradu-zavrsnog-rada-I-stepena

 

Obrasci koje popunjava mentor i komisija

Izvestaj-komisije-o-oceni-doktorske-disertacije

Izvestaj-komisije-o-podobnosti-kandidata-i-teme

Izvestaj-o-oceni-magistarskog-rada

Izvestaj-o-oceni-master-rada

Izvestaj-podobnosti-teme-i-kandidata-za-izradu-magistarskog-rada

Lista-tema-zavrsnih-radova-na-studijama-I-stepena

Spisak-tema-master-radova

Odluka-o-odbrani-zavrsnog-rada-na-studijama-I-stepena

Zapisnik-sa-odbrane-doktorske-disertacije

Zapisnik-sa-odbrane-magistarskog-rada

Zapisnik-sa-odbrane-master-rada

Zapisnik-sa-odbrane-rada-na-I-stepenu-studija