Polaganje svih ispita iz predmete kod doc.dr Milorada Šolevića biće pomereno za petak 28.01.2022 od 14h u sali A1