Poštovane kolege,
Biće vam omogućeno polaganje kolokvijuma iz predmeta Medijsko pravo putem Skype-a. Svako ko želi da polaže treba da se javi putem e-maila (milica.s.ivanovic@gmail.com) do 01.05.2020, nakon čega ćete dobiti i tačan termin polaganja kao i sva dodatna pojašnjenja.
Prvi kolokvijum obuhvata gradivo iz knjige Baltezarevic V. i Baltezarevic R. (2015). Medijsko pozoriste. Beograd: Alma Mater Europaea.
i to prva tri dela do 123. strane.
Prof. dr Vesna Baltezarevic