Obaveštenje o konsultativnoj nastavi i konsultacijama
Konsultativna nastava iz predmeta Poslovna korespondencija održavaće se četvrtkom od 13 do 15 časova, u terminu konsultacija kod prof.dr Maje Radonić.