Predavanja iz predmeta Matematika 1 ce biti cetvrtkom od 9 u A2.