Drugi kolokvijum iz predmeta Fizika odrzace se 25.12.2018. g. u K2, sa
pocetkom u 13h.