7.tema iz materijala na moodle platformi za predmet Poslovna matematika