Drugi kolokvijum iz predmeta Vazduhoplovna meterologija 1, bice odrzan 21.05.2019. sa pocetkom u 12h, u laboratoriji za fiziku (K-2). Prof. dr Vojkan Zoric