Vežbe iz predmeta Matematika 1 će počinjati od 9h, a predavanja iz istog
predmeta od 11h.