Polaganje drugog kolokvijuma iz predmeta Medijsko pravo putem Skype-a održaće se 25.05.2020. godine. Svako ko želi da polaže treba da se javi putem e-maila (milica.s.ivanovic@gmail.com) do 18.05.2020, nakon čega ćete dobiti i tačan termin polaganja.
Drugi kolokvijum obuhvata gradivo iz knjige Baltezarevic V. i Baltezarevic R. (2015). Medijsko pozoriste. Beograd: Alma Mater Europaea. i to od 123. strane do kraja knjige.