Nastava se odvija u terminu Pravnog fakulteta
Utorak 9.00-11.00
Sala A4.