Drugi kolokvijum se odrzava u sredu 29. januara 2020. godine
u 11h.
Za kolokvijum se sprema gradivo iz knjige
Baltezarević, V. & Baltezarević, R (2015). Intelektualni iskorak, Beograd: Alma Mater Europaea od str. 97. do kraja knjige.