Pristupni kolokvijumi iz predmeta, kao uslov za izlazak na ispit, kod Prof.dr Nenada Kapora odrzace se prema sledecem rasporedu:

Inzenjerska grafika (teoretski deo) (prva godine) – cetvrtak 04.02.2021 godine od 17 sati kabinet K-2

Napomena: Oni studenti koji ne izadju na pristupni kolokvijum i ne poloze nece moci da izadju na redovan ispit.

 

Prof.dr Nenad Kapor,dipl.ing.mas.