Prvi kolokvijum se odrzava u sredu 25.decembra 2019. godine
u 11h.
Za kolokvijum se sprema gradivo iz knjige
Baltezarević, V. & Baltezarević, R (2015). Intelektualni iskorak, Beograd: Alma Mater Europaea od str. 9 do str. 97.