Rezultati I  kolokvijuma iz predmeta Berze i finansijska tržista

održanog 19.01.2021.g, Fakultet za poslovne studije, Megatrend univerzitet

 

Red.

broj

IME I PREZIME BROJ OSVOJENIH

BODOVA

1 Andre Milošević 000025/18 30
2 Gordana Milisav 040004/18 30
3 Teodora Veselonović 042/18 30
4 Sofija Marković 043/18 30
5 Aleksa Milovanović 000104/19 29
6 Nevana Jovanović 000008/18 29
7 Branko Nicifanovic 000009/18 28
8 Luka Gobeljić 000015/18 27
9 Miloš Raspopović 000063/18 23
10 Dajana Bauk 031/18 22
11 Marko Kukoleča 000021/18 22
12 Radovan Lero 004/18 21
13 Dragomir Babović 000011/18 21
14 Petar Vlahović 102/16 19
   15 Ivana Milosavljević 051/18 19
16 Sara Savić 000006/18 16
17 Jovan Radulović 00037/18 16

 

Napomena: Potreban broj bodova da bi student položio I kolokvijum je minimum 16 bodova  od ukupnih 30 bodova.

 

 

Predmetni profesor:

Doc. dr Jelena Vitomir