Studentski repozitorijum

Studentski repozitorijum fknmaterijali.com sadrži izabrane nastavne materijale koji su korišćeni tokom izvoženja nastave na Fakultetu za kompjuterske nauke.

Izjava o odgovornosti

Molimo Vas da imate na umu da repozitorijum fknmaterijali.com nije integralni deo Internet-prezentacije Fakulteta za kompjuterske nauke. Deo dostupnih materijala generisan i ustupljen od strane nastavnika Fakulteta, ali selekciju i postavljanje sadržaja vrše studenti samostalno. Iako verujemo da se ovim repozitorijumom upravlja u najboljoj nameri, sa ciljem da se studentima olakša savladavanje nastavnih tema, Fakultet za kompjuterske nauke ne preuzima nikakvu odgovornost niti garantuje aktuelnost, tačnost, kompletnost, ni kvalitet dostupnih informacija.

Ako koristite ove materijale za spremanje ispita, savetujemo Vam da se konsultujete sa predmetnim nastavnicima.