Poštovane kolege,
Molim da mi prosledite na mail: sberic@megatrend.edu.rs vaše kompletne podatke, ukoliko želite praksu/volontiranje sa mogućnošću zaposlenja u kompaniji CEPTER.

Ime i prezime
Fakultet, broj indeksa/godina
Godina studiranja
Kontakt telefon/mobilni
Emai:

Srdačan pozdrav Prof.dr Snežana Berić