Tema i materijal za vezbe iz predmeta Matematika 2 za 16.04.2020. su: I test provere znanja.