Tema i materijal za vezbe iz predmeta Matematika 2 za 23.04.2020. su: Primena određenog integrala (duzina luka krive, zapremina tela), iz knjiga koje je prilozio prof. dr Vojkan Vuksanovic.