• Univerzitet megatrend – 105-37019-37;
 • Fakultet za poslovne studije – 105-37087-27;
 • Fakultet za kulturu i medije – 105-37381-18;
 • Geoekonomski fakultet – 105-37090-18;
 • Fakultet za umetnost i dizajn – 105-37030-04;
 • Pravni fakultet – 105-2136214-80;
 • Fakultet za civilno vazduhoplovstvo – 105-10901-15;
 • Fakultet za kompjuterske nauke – 105-2136214-80;
 • Vršac – 105-2136217-71;
 • Bačka Topola – 105-2136215-77;
 • Fakultet za menadžment Zajačar – 105-75097-69;
 • Fakultet za poslovnu ekonomiju – 105-58394-29;