dr Cvetkovski Tatjana

 

Uža naučna oblast: menadžment

Podaci o obrazovanju:
Diplomirala – 1998. godine na Fakultetu organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu;
Magistrirala – 2001. godine na Fakultetu organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu;
Doktorirala – 2003. godine na Fakultetu za poslovne studije, Megatrend univerzitet.

Radno iskustvo
1998-2000 Fakultet organizacionih nauka, saradnik obdaren za naučno-istraživački rad
2000-2003 FPS, Megatrend univerzitet, asistent
2003-2008 FPS, Megatrend univerzitet, docent
2008-2011 FPS, Megatrend univerzitet, vanredni profesor
2011-danas FPS, Megatrend univerzitet, redovni profesor

Učešće na projektima
 Upravljanje transformacijom preduzeća, Republičko Ministarstvo za nauku i
tehnologiju, Fakultet organizacionih nauka (centar za upravljanje projektima), 1998 –
2000, pripravnik obdaren za naučnoistraživački rad.
 Strategijske opcije umrežavanja privrede Srbije u svetske privredne tokove – uticaj
elektronskog poslovanja na restruktuiranje domaćeg tržišta, Ministarstvo za nauku,
tehnologiju i zaštitu životne sredine, Fakultet za poslove studije, 2006-2010, član
projektnog tima, ev. broj 149060
 Učešće u projektu izrade petogodišnjeg Strateškog poslovnog i godišnjeg poslovnog
plana Republičkog geodetskog zavoda. Ugovor je sklopljen 21.09.2009. izmeĎu
Megatrend univerziteta i RGZ-a, naručilac predmetnog ugovora Svetska banka,
rukovodilac projekta je bila prof. dr Nataša Cvetković Bogavac.
 Učešće na projektu: “Organization of Scientific Conference”, Ugovor sklopljen:
20.05.2011. Ugovorne strane: PK Pančevo i FPS Beograd. Rok za implementaciju
projekta: maj-oktobar 2011. godine.
 Učešće na projektu: „Nacionalna strategija priliva stranog kapitala u cilju reintegracije
Srbije u svetske ekonomske tokove“, Evidencioni broj projekta: 179032
Nosilac projekta: prof. dr Natasa Bogavac Cvetkovic, Fakultet za poslovne
studije, Megatrend univerzitet. Trajanje projekta: 2011-2015.
Gostujuća predavanja – po pozivu
(2009) Gostujuće predavanje – gostujući profesor – The Danube Region International
Week 2009, Upper Austria University of Applied Sciences, School of Management,
Steyr, Department of GLOBAL SALES MANAGEMENT, May 4th – 7th, 2009., tema
predavanja: HUMAN RESOURCES MENAGEMENT IN SERBIA. The main
intention was to foster networking, business knowledge exchange and mutual
intercultural understanding in the Danube Region (uz pozivno pismo).
(2010) Gostujuće predavanje – gostujući profesor – International Week, May 3rd to
6th, 2010, The Upper Austria University of Applied Sciences, School of Management,
Steyr Campus, tema predavanja: “Intercultural Communication Problems – Business
Communication in Serbia” (uz pozivno pismo).
(2012) Gostujuće predavanje po pozivu na „International Week“ held in the School of
Management in Steyer, May 6th to 9th, 2012. (uz pozivno pismo), tema predavanja:
The Significance of Human Resources in Terms of Globalization.
Učešće u radu poslovodnih i stručnih organa na Megatrend univerzitetu:
Direktor regionalnih studija, Megatrend univerzitet (2001.)
Član upravnog odbora Poslovne škole Megatrend (2005-2006.)
Član komisije za razvoj kadrova institucija Megatrend univerziteta (2010-)
Predsednik disciplinske komisije Fakulteta za poslovne studije (2004-)
Član komisije za kontrolu kvaliteta poslediplomskih studija Megatrend univerziteta
(2010-)
Prodekan za nastavu na Fakultetu za poslovne studije Beograd (2006-2013.)
Učešće u radu poslovodnih i stručnih organa izvan Megatrend univerziteta:
Član organizacionog odbora Simpozijuma iz project managementa, u organizaciji
Udruženja za upravljanje projektima Srbije i Crne Gore (1998, 1999, 2000).
Član Naučnog društva ekonomista Jugoslavije (Republike Srbije) (1999-).
Recenzent Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta u 2013. godini.

Predavanja na seminarima:
U toku 2005. godine učestvovala u nekoliko seminara održanih za farmaceutsku kuću
– Panfarma.
Predavač na seminaru: Menadžment organizacije – Šta je to? (održan 04.10.2008. u
Sava Centru). Seminar organizovan od strane nevladine organizacije Amity, uz
podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.
Ланговић Милићевић А., Цветковски Т.: „Превазилажење културолошких
баријера као кључ успешног пословања МСПП сектора“, Организатор:
Привредна комора Београда у сарадњи са Удружењем послодаваца Србије
„Послодавац“ и Универзитетом Мегатренд, 24.06.2011.