dr Slobodan Stamenković

 

Prof.dr Slobodan Stamenković, redovni profesor
e-mail: sstamenkovic@naisbitt.edu.rs
konsultacije: ponedeljak od 16 do 18 časova

Predmeti:
Master akademske studije:
– Savremeni strategijski menadžment
– Upravljanje operacijama i tehnologijama
– Akvizicije, merdžeri i korporativno
upravljanje
– Menadžment znanja
– Strategijski menadžment i korporativno upravljanje
Doktorske studije
– Korporativno upravljanje
– Strategijsko upravljanje prirodnim resursima

Biografija:
Slobodan K. Stamenković je rođen 27.07. 1951.godine u Leskovcu. Osnovnu školu i
gimnaziju završava u Kladovu.
Akademske studije upisao je na Mašinskom fakultetu u Nišu
Univerziteta u Nišu 1972/73. godine, da bi ih završio 1978.
na smeru, tj. studijskom programu Opšta energetika
Završni rad na Sedmom stepenu studija VII odbranio/la je sa ocenom 9
i time stekao zvanje Diplomirani inženjer
Magistarske studije upisao je na Fakultetu za menadžment, «Braća Karić», Beograd
Univerziteta «Braća Karić», Beograd 1997/98 godine, da bi ih završio 1999.
godine sa prosekom 10 na smeru, tj. studijskom programu Menadžment u saobraćaju
Završni rad na Magistarskim studijama VII/1 stepenu studija pod nazivom
Strategijski aspekti saobraćajnih koridora i njihov uticaj na saobraćajni razvoj
Jugoslavije – poseban osvrt na «Dunavski koridor».
odbranio je sa ocenom 10 i time stekao zvanje magistar nauka o menadžmentu.
Specijalističke studije upisao je na Fakultetu Institutu za inernacionalni
menadžment, Beograd
1990.
godine, da bi ih završio 1991. godine sa prosekom odličan
na smeru strategijski menadžment i marketing
Završni rad na specijalističkim studijama pod nazivom Strategija razvoja
brodogradnje u Srbiji odbranio je sa ocenom odličan i time stekao zvanje Strategy
manager i Menadžer marketinga
Doktorsku disertaciju pod nazivom
Primena strategijskog menadžment u saobraćaju
R. Srbije prijavio je na : Fakultetu za menadžment, «Braća Karić», Beograd
Univerziteta «Braća Karić», Beograd, 2002. godine, koju je odbranio 08.12. 2004. godine
i time stekao zvanje doktor nauka o menadžmentu
Radna biografija
Od 1978. godine radi u Brodogradilištu “Kladovo” u Kladovu, kao inženjer
proizvodnje, zatim rukovodioc proizvodnje i direktor proizvodnje. Završava
specijalizaciju za samostalnog projektanta u toku 1985. godine. Radi i kao profesor 2
stručna predmeta u srednjoj Tehničkoj školi u Kladovu.
Godine 1982. stekao je na Fakultetu za fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu
zvanje trenera za rukomet. Dugogodišnji je sudija rukometa i obavljao je odgovorne
funkcije u RS Srbije i RK «Đerdap» Kladovo. Pored redovnih radnih obaveza obavlja
uspešno i funkciju predsednika Skupštine PZ “Dunav Brod”, u periodu od 1984-
1986.godine. Od 1989. godine radi na mestu direktora investicija i razvoja u
Brodogradilištu.
1992-1996. godine, izabran je i radi na funkciji presednika SO Kladovo.
1994. godine izabran je na funkciju pomoćnika ministra saobraćaja i veza za vodni
saobraćaj i bezbednost unutrašnje plovidbe, na kojoj ostaje do sredine 2001. godine.
Član je jugoslovensko-rumunske mešovite komisije za HE «Đerdap». Stalni je član
delegacije Jugoslavije, Srbije, u Dunavskoj komisiji u Budimpešti. Učesnik je na
realizaciji svih značajnih projekata u oblasti saobraćaja, posebno oblasti vodnog
saobraćaja. Deo je autorskog tima na izradi “Strategija i politike razvoja saobraćaja
Republike Srbije do 2010. godine”, kao i više zakona i zakonskih akata Vlade
Republike Srbije. Organizator je značajne međunarodne konferencije o saobraćaju RZ
Podunavskih zemalja, održane u Beogradu septembra 1997. godine. Vodio je centralne
cesije međunarodne konferencije, sa učešćem većeg broja inostranih stručnjaka i
predstavnika 11 podunavskih zemalja.
1999. godine zapošljava se u JP PTT Saobraćaja Srbija, gde radi kao direktor Radne
jedinice za održavanje PTT objekata i opreme, do marta 2001. godine kada prelazi na
mesto savetnika za razvoj i unapređenje rada u RJ, a od januara 2003. godine radi u RJ
Prerada poštanskih pošiljaka, kao referent, sve do 2005.
Od 2005. radi kao docent na Fakultetu za poslovne studije u Požarevcu. Od 2007 do
2010 obavlja funkciju prodekana za nastavu. 2010. godine izabran je za vanrednog
profesora, a 2014 za redovnog profesora. Od 2012. godine je v.d. dekan istog fakulteta, a
od 2013. godine je i koordinator Centra za integrisane studije Megatrend univerziteta
Beograd. Od jula 2014. radi kao prorektor za razvoj i poslove akreditacije na Megatrend
univerzitetu.