MEGATREND International Expert Consortium Limited, London, konsultantsko-obrazovna kuća, osnovana 1980. godine, predstavljala je osnovu za razvoj obrazovne grupe „Megatrend” u Srbiji. Prva institucija u ovom sistemu bila je Poslovna škola „Megatrend” u Beogradu, osnovana 1989. godine. Ova škola ubrzo je postala osnivač svih drugih institucija u okrilju ove akademske zajednice. Kasnije osnivani fakulteti i škole bili su okrenuti pre svega primenjenoj ekonomiji i menadžmentu, a potom su osvajana i druga naučna polja i umetničke oblasti. Megatrend univerzitet skoro 30 godine postavlja najviše standarde obrazovanja u regionu, dok su u središtu svih pregnuća – studenti.

Odlukom Saveta Megatrend univerziteta od 15. aprila 2015. godine, Megatrend univerzitet promenio je svoje ime u  Univerzitet Megatrend (John Naisbitt  University).

Univerzitet Megatrend danas čine 12 fakulteta, program studija na daljinu i Institut za nove tehnologije. Polaznicima se pruža obrazovanje na 8 kampusa u 6 gradova Srbije (Beograd, Zaječar, Bačka Topola, Požarevac, Valjevo, Vršac). Nakon skoro 30 godina kontinuiranog rada u oblasti visokog obrazovanja, naš univerzitet broji desetine hiljada aktivnih i svršenih studenata, na svim nivoima akademskih i naučnih zvanja.

Na fakultetima Univerziteta Megatrend organizovane su strukovne i akademske, kao i specijalističke, master i doktorske studije iz više akademskih i naučnih disciplina (biznis, međunarodna ekonomija, menadžment, umetnost i dizajn, kultura i mediji, biofarming, državna uprava i administracija, kompjuterske nauke).

Megatrend univerzitet vođen je vizijom savremenog, najkvalitetnijeg i najsvrshodnijeg obrazovanja. Iz te motivacije nastao je prvi projekat postdiplomskih studija iz oblasti menadžmenta u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi, koji je realizovan 1991. godine u saradnji Poslovne škole „Megatrend” i Tehničkog fakulteta u Boru, a finansiran je iz TEMPUS fonda Evropske unije, namenjenog za razvoj poslovne edukacije.

U jesen 1999, Univerzitet Megatrend postao je punopravni član globalne univerzitetske mreže NEWS (North-East-West-South), čiji su članovi univerziteti iz celog sveta. Takođe, sve institucije Megatrend univerziteta su članice EAMSA (Euro-Asia Management Studies Association), jedine svetske asocijacije za studije menadžmenta.

Januara 2003, Megatrend univerzitet primljen je u Zajednicu univerziteta Srbije.

Studenti na megatrend univerziteta imaju priliku da uče od svetski priznatih predavača, koristeći najsavremeniju literaturu. Oni na našem univerzitetu stiču znanja potrebna za započinjanje uspešne karijere u oblastima biznisa, ekonomije, menadžmenta, državne uprave, kulture i medija, umetnosti i dizajna, kompjuterskih nauka, biofarminga. Mnogi od onih koji su prošli kroz naš obrazovni sistem danas su priznati stručnjaci u navedenim oblastima, i sami predstavljaju najbolju garanciju kvaliteta Megatrend univerziteta. Pokazalo se da znanja stečena na ovom univerzitetu predstavljaju trajan i čvrst temelj za neophodno permanentno obrazovanje eksperata današnjice, a kvalitet obrazovanja diplomcima obezbeđuje odličnu prohodnost pri nastavku studija na prestižnim svetskim institucijama, od Amerike do Japana i od Skandinavije do Južnoafričke Republike.

Megatrend univerzitet je dobitnik mnogih visokih domaćih i međunarodnih priznanja, među kojima je i nagrada dodeljena od strane Američkog udruženja za kvalitet (American Quality Association – AQA), kao i Evropska nagrada za kvalitet (European Quality Award) – obe uručene 2008. godine. Takođe, Univerzitet  je nagrađen i prestižnom Vukovom nagradom za trajni doprinos nauci, obrazovanju i kulturi Srbije, u martu 2010. godine.

Međunarodni naučni komitet EDUNIVERSAL, u okviru zvaničnog sistema selekcije, proglasio je Visoku poslovnu školu u Zaječaru za jednu od 500 najboljih poslovnih škola u svetu, novembra 2009. godine. EDUNIVERSAL je, inače, organizacija, koja daje globalne akreditacije visokoškolskim institucijama u svetu.

ispred

Glavni ulaz u zgradu Megatrend univerziteta je u ulici Bulevar maršala Tolbuhina 8

Megatrend univerzitet je razvio plodnu naučnu i poslovnu saradnju sa više uglednih akademskih institucija širom sveta, čime se unapređuje opšti obrazovni potencijal i ostvaruju mogućnosti studiranja na odabranim inostranim fakultetima u okviru perspektivnih programa. Ugovori o saradnji potpisani su sa akademskim institucijama Italije, Slovenije, Meksika, Rumunije, Mađarske, Španije, Bugarske, Crne Gore, Francuske, Čilea, Argentine, Kine, Rusije i Venecuele. Rezultat uspešne međunarodne saradnje ogleda se i u broju i kvalitetu stranih gostujućih profesora koji učestvuju u realizaciji nastave na našem univerzitetu.

Univerzitet  se i dalje razvija u skladu sa novim tehnologijama, informacionim sistemima i savremenim metodama za sticanje znanja. Svoje programe Megatrend univerzitet stalno prilagođava novim tokovima i na taj način razvija nastavu kroz koju se studenti optimalno pripremaju za buduće poslovne i životne poduhvate.

Univerzitet Megatrend
Bulevar Maršala Tolbuhina 8, 11070 Novi Beograd
www.megatrend.edu.rs | univerzitet@megatrend.edu.rs