Kabinet Rektora

Kabinet rektora

Radno vreme: 08:30 – 16:30

Zamenik rektora

Ime i prezime: Djordje Čolović
Telefon: 011 220 3030
Email: kabinetrektora@megatrend.edu.rs