Marketing i PR

PR Marketing služba za odnose sa javnošću

Radno vreme: 08:30 – 16:30

Ime i prezime: Nemanja Kadić
Mobilni: +381611820558
E-mail: knemanja@megatrend.edu.rs