Sektor za Medjunarodnu saradnju

Sektor za Medjunarodnu saradnju

Radno vreme: 08:30 – 16:30

Email: international@megatrend.edu.rs