2017/100002 Stojanović Danica Dana 17,5
2017/100008 Baroševčić Nela 15
2017/100013 Projović Andrijana 8
2016/100014 Bogdanović Sava 10
2017/100014 Tucić Veselin 7,5
2017/100024 Kosanović Ana 7,5
2017/100026 Petrović Predrag 15
2017/100034 Bogosavljević Ana 12
2017/100037 Ilić Tamara 13,5
M3047/12 Šahović Iris 12
2017/100053 Jelovac Anica 18
2017/100055 Sofronijević Stefan 18
2017/100063 Rajaković Nataša 6,5
2017/100066 Živanović Ivan 13,5
2017/100078 Sinadinović Vanja 18
2017/100080 Stanković Tila 17
2017/100102 Đorđević Ramona 17