Miloš Hadžić   2,5
Kristina Aranđelović   5
Tijana Takač   6
Ana Zaninović   6,5
Milica Glišić   2
Ivana Đukić   6
Helena Božović   8
Ivana Nikolić   3,5
Luka Mihailović   1
Tatjana Maksić   5,5
Viktorija Samardžić   9,5
Andrijana Aleksić   1
Ivona Pantelić   1
Iva Popović   3,5
Nevena Stojisavljević   2,5
Andrijana Krsmanović   1
Dušan Prodanović   9
Marko Milošević   1,5
NAPOMENA: u sledećem terminu predavanja, 25.12.2019., svi studenti su u obavezi da dostave i prezentuju Anketu javnosti