rezultati kolokvijuma I. i II.:

IME I PREZIME                    KOLOKVIJUM          I                II

Tatjana Maksić                                                       5                8,5

Ivana Đukić                                                            5                 9

Krsitina Pejčinović                                                5                 9

Iva Popović                                                             5                 9

Sanja Vukobratović                                               5                 9

Nevena Stojisavljević                                            5                 9,5

Napomena: na dan ispita u junskom ispitnom roku OBAVEZNO dostaviti POTPISANE kolokvijume i Seminarske radove !