Ispit iz Međunarodnog marketinga u junskom roku održaće se 17.06.2020. u 13.30h u A1.

Upis ocena studentima koji su položili ispit putem kolokvijuma održaće se 17.06.2020. u 13.30h u A1.

Studenti bi trebalo da dođu sa zaštitnom maskom.